piątek, 17 sierpnia 2018

Wniosek do burmistrza, w sprawie prywaty chyba...

Wniosek do Burmistrza Miasta Przedbórz:
Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o jej udzielenie w następującym zakresie:

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się 21 października. Będziemy wówczas wybierać radnych do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, oraz przedstawicieli władzy wykonawczej: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

sobota, 11 sierpnia 2018

Czy w Przedborzu nastąpi reaktywacja ZPO?

 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy przy SP ZOZ przy ulicy Częstochowskiej w Przedborzu został zlikwidowany w połowie ubiegłego roku. Placówka straciła dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku ze źle przygotowanym przez dyrekcję placówki wnioskiem konkursowym. 

środa, 1 sierpnia 2018

Społeczny obowiązek

Pani Sekretarz pouczyła mnie o tym, że mam społeczny obowiązek informowania organów ścigania w przypadku kiedy doszło do popełnienia przestępstwa (moim zdaniem).


Tyle tylko, że taki obowiązek mają też instytucje państwowe i samorządowe.

Dwieście tysięcy utopione w studni

 Nasza Gmina w czasach panowania Miłosza Naczyńskiego do wody ma "szczęście" wyjątkowe. Jak nie zatopienie hurtowni i wypłata wysokiego odszkodowania z Budżetu Gminy, to dolewanie wody do zalewu  z hydrantów, po jakże osobliwym pomyśle spuszczenia wody przed zimą hamując jej dopływ do  zarybionego akwenu. 

wtorek, 31 lipca 2018

Czym się zajmą radni na początku sierpnia?

Sezon ogórkowy dla radnych się już skończył. Na początku miesiąca sierpnia czeka ich wytężona praca polegająca na podnoszeniu rąk w górę. W zależności od opcji - na tak, nie lub za wstrzymaniem się od głosu.