poniedziałek, 18 marca 2019

"Gmina to ja!"

"Gmina to ja!" - takie odniosłem wrażenie, po przeczytaniu pisma,  jakie wpłynęło dziś do mnie z Urzędu Miejskiego w Przedborzu, którego treść jest odpowiedzią na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

czwartek, 14 marca 2019

Kłamstwo goni kłamstwo

A manipulacja manipulację. Ja pewnych spraw nie komentuję do ostatecznego rozstrzygnięcia. Burmistrzowi chyba nerwiątka puszczają, bo publikuje bzdety, jeden za drugim. 

czwartek, 28 lutego 2019

Termin apelacji w sprawie Burmistrza Przedborza

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sprawy związanej ze skazaniem Miłosza Naczyńskiego na karę więzienia, oraz dalszym jej biegiem, informujemy, że rozprawa apelacyjna w przedmiotowej sprawie odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 26 marca br.

wtorek, 26 lutego 2019

Mój komentarz subiektywny do dzisiejszych obrad radnych

Dzisiaj obradowali przedborscy radni. Jako że wśród licznych zajęć akurat trafiła mi się luka "że tak powiem", poszłam posłuchać sobie. Żeby zawsze z grubsza wiedzieć co w trawie piszczy. 

niedziela, 24 lutego 2019

Rada w roli Frankensteina

W ostatni piątek odbyły się posiedzenia dwóch komisji Rady Miejskiej w Przedborzu - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz posiedzenie łączone Komisji Spraw Obywatelskich i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. 

poniedziałek, 18 lutego 2019

Nowe stawki opłat za odbiór śmieci powinny obowiązywać od lutego a nie od stycznia

Zwróciłem się jako radny do Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii tego, od kiedy powinny obowiązywać nowe, wyższe stawki opłat za śmieci skoro uchwała weszła w życie dopiero w styczniu? 

niedziela, 17 lutego 2019

Na wniosek radnych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zbierze się ponownie

 W dniu 5 lutego na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywano wniosek jaki złożył do Rady Miejskiej mieszkaniec naszej Gminy. Wniosek dotyczy zajęcia  w formie Uchwały stanowiska przez radnych na temat wyrażenia w nim poparcia dla działań Burmistrza Miasta w związku ze sprawą jaka ma miejsce przed Sądem Cywilnym w Radomsku, gdzie Gmina Przedbórz występuje jako strona pozwana przez KOWR o zwrot działek pod drogą na Piskorzyńcu.