czwartek, 29 grudnia 2016

"-Czy to jest groźba?" "-Tak!" Sesja z groźbami w tle....

W dniu dzisiejszym miała miejsce XXVIII sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się z tradycyjnym opóźnieniem. Po formalnościach ślubowanie złożył nowy radny (wybrany na miejsce zmarłego), Tomasz Piskorz. Sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami przedstawił najpierw burmistrz, potem przewodniczący komisji radny Mąkosa.

środa, 28 grudnia 2016

Naczyński zaorany!

Uzasadnienie miażdży "argumenty" Rady i Naczyńskiego. Przypomnę, że Prokuratora Rejonowa w Radomsku po moim wniosku do niej, wniosła do WSA w Łodzi skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 marca 2010 r. nr LIV/326/10 w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/115/93 z dnia 27 lipca 1993 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Przedbórz. WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Zmiana komendanta

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal JAWNY PRZEDBÓRZ, w nowym roku nastąpi zmiana na stanowisku komendanta komisariatu policji w Przedborzu.

Święta, święta i ... chyba jeszcze święta

Jeden z radnych pytał przed posiedzeniem komisji, czy burmistrz będzie obecny i otrzymał zapewnienie pani skarbnik że tak. Widocznie takie były ustalenia, ale wyszło inaczej. Burmistrz się nie pojawił.

Wnioski pokontrolne RIO - łamanie przepisów prawa, nadużycia, nieprzestrzeganie ustaw - czyli obraz rządów Naczyńskiego

Protokół z kontroli i wnioski pokontrolne jakie wdała RIO, są obnażeniem rządów Naczyńskiego w Gminie Przedbórz. Bezprawne działania, samowola, a przede wszystkim chaos - taki obraz wyłania się z dokumentów przygotowanych przez RIO.

piątek, 23 grudnia 2016

czwartek, 22 grudnia 2016

Kłamstwo w Biuletynie, nie jedyne zresztą

W związku z kłamstwem (nie jedynym zresztą) jakie zamieszczono w ostatnim numerze Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz, w dniu dzisiejszym na ręce redaktor naczelnej tego periodyku, Pani Moniki Warzyńskiej, złożyłem wniosek o zamieszczenie sprostowania w następnym numerze Biuletynu. Oto jego treść:

Nowy radny

Do Rady Miejskiej w Przedborzu wszedł nowy radny. Wszedł on do rady bez potrzeby przeprowadzenia wyborów, ponieważ był jedynym zgłoszonym kandydatem, wystawionym z listy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

środa, 21 grudnia 2016

Naczyński obchodzi Święta w swoim stylu - radny Mordak odpowiada na atak

 Ukazał się kolejny 28 nr, Biuletynu Naczyńskiego. Numer bardzo świąteczny, Bożonarodzeniowy. Mam nadzieję, że zaspokoił on chrześcijańskie poczucie wartości burmistrza. W Biuletynie nie odbyło się bez ataków na osoby, które Naczyńskiemu w tej gminie nie pasują.

Czy Naczyński podżegał ???

Jakiś czas temu w Sądzie Rejonowym w Radomsku, zapadł wyrok w sprawie wysyłania sms-ów, o obelżywej treści, będącymi również pogróżkami skierowanymi do dwóch mieszkanek naszej gminy. Sąd pierwszej instancji uznał oskarżonego winnym. Wyrok jest nieprawomocny. Jest jednak ciąg dalszy tej sprawy z bardzo ciekawym wątkiem.

Życzenia świąteczne :)

Moi Kochani! 
 Święta za pasem, więc korzystając z okazji, chciałbym Wszystkim złożyć życzenia. Był to rok dla mnie z pewnych względów inny, jak pozostałe lata. Był to ciężki rok, a szczególnie jego druga połowa. Jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło  .

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Jak Gmina 11 070 zł straciła

W ubiegłym roku Gmina Przedbórz straciła 11 070 zł dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego, na zadanie realizowane w naszej gminie, pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola". Jak do tego doszło? Przestawiam to Państwu w treści skargi, jaką w dniu dzisiejszym złożyłem do Rady Miejskiej.

piątek, 16 grudnia 2016

Czy granice absurdu zostały już przekroczone, czy jeszcze nie?

 Z zaciekawieniem zajrzałem wczoraj, do nowego numeru "Gazety Radomszczańskiej", z zainteresowaniem wertując egzemplarz w poszukiwaniu artykułu o sprawie wyroku WSA o odległościach punktu sprzedaży alkoholu, od tzw. obiektów chronionych. Przeczytałem i stwierdziłem: Panie burmistrzu, czy pan chce mnie zabić śmiechem? 

środa, 14 grudnia 2016

W związku z pretensjami burmistrza...

Naczyński Miłosz, ma ciągłe pretensje w związku ze składanymi wnioskami, skargami, zapytaniami, petycjami... Może nie tyle z ich treścią, co ma pretensje do osób je składających. W tym i mnie, że w ogóle się ośmielają. W specyficzny i przypisany sobie sposób, neguje moje działania. 

niedziela, 11 grudnia 2016

Fasmantagorii budżetowych na 2017 ciąg dalszy

Przełożone na dzień 9 grudnia ( z powodu awarii pieca) posiedzenie komisji łączonych rozpoczęło się z tradycyjnym poślizgiem. Jakieś 20 minut. Warto by może pomyśleć o składce społeczeństwa na zakup zegarków dla tych, od których rozpoczęcie obrad jest uzależnione. Bo to, że niektórzy nie szanują własnego czasu, to ich sprawa, ale to że nie szanują czasu innych jest już tylko brakiem kultury.

sobota, 10 grudnia 2016

Miszcze* kierownicy parkują...

Rozpasanie i przekonanie przedborskiej "elyty" o bezkarności musi być chyba wysokie. Co widać np. na przykładzie stylu i sposobu parkowania. A to wszystko w niedalekiej odległości od przedborskiego komisariatu policji.

środa, 7 grudnia 2016

Likwidacja placówki PKO BP w Przedborzu. W zamian Agencja ?

 W drugiej połowie tego miesiąca ma być zlikwidowana placówka PKO BP przy ulicy Mostowej w Przedborzu. W związku z powyższym skierowałem pytanie do centrum prasowego tego banku, z prośbą o wyjaśnienia swojej decyzji. 

wtorek, 6 grudnia 2016

Jak sobie komendant KP w Przedborzu u mnie przechlapał ...

Miałam nie ruszać tego tematu, bo spraw mam na głowie wiele, czasu brakuje na normalne życie i od ciągle wypominanego mi przez róże indywidua "nic nierobienia" można momentami nie wyrabiać. Ale zmieniłam zdanie, bo to co się dzieje w Przedborzu dotarło już do granic śmieszności. 

Postanowienia Uchwały dotyczącej powołania Rady Seniorów "w sposób istotny naruszają prawo" !

Służby prawne Wojewody Łódzkiego w związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem u Wojewody Łódzkiego, raz jeszcze pochyliły się nad przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu Statutem Rady Seniorów Gminy Przedbórz. Czy i ta sprawa znów skończy się w WSA?

Licealiści wspierają najuboższych

Pewnie wielu z nas w dniu dzisiejszym obdarowanych zostało prezentami z okazji Mikołajek. Aby w tym świątecznym okresie nikt nie został bez wsparcia i pomocy, uczniowie przedborskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, brali udział w zbiórce żywności, która trafi do rąk osób najbardziej potrzebujących.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Rzeczpospolita Polska? Czy rzeczpospolita przedborska? Policja Państwowa czy policja przedborska?

Komendant przedborskiego komisariatu, złożył apelację od wyroku Sądu I instancji w sprawie braku rejestracji bloga Jawny Przedbórz. Takie jego prawo. Tylko czy to prawo jest jednakowe w całym kraju dla wszystkich ?

sobota, 3 grudnia 2016

Półmetek VII kadencji Rady Miejskiej - podsumowanie radnego M.Koskiego

 O podsumowanie dwóch lat swojej pracy w przedborskiej Radzie Miejskiej, pokusił się radny VII kadencji M.Koski. Jego wpis zamieszony na Facebook przenosimy na stronę JP, w celu dotarcia z informacją do szerszej publiki.

czwartek, 1 grudnia 2016

"(...) i udusimy się we własnym gównie."

No...!!! Po 10 latach piastowania stołka radnego, radny Zawisza zauważył problem związany z oczyszczalnią ścieków! Brawa za spostrzegawczość! Radny na ostatnim posiedzeniu komisji w dniu 29.11 br. mowę miał bardzo soczystą.

Interpelacja radnego w tej Gminie racji bytu nie ma

W ostatnim czasie dwóch radnych Rady Miejskiej w Przedborzu, złożyło interpelacje dotyczące inwestycji i pozyskiwania środków na nie. Odpowiedzi ze strony burmistrza nie otrzymali...burmistrz stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak interpelacja radnego.

"(...) cała ta Orkiestra jest o kant dupy rozbić."

 Krzysztof Zawisza, przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu na posiedzeniu komisji łączonych Rady, stwierdził, że WOŚP należy wykreślić z gminnego budżetu, a sama WOŚP jest „o kant dupy rozbić”.

Relacja radnego Michała Koskiego z ostatniej sesji RM w Przedborzu

XXVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu, która odbyła się w dniu 24 listopada 2016 roku poprzedziły posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 10 listopada, komisji łączonych RM w dniu 21 listopada i Komisji Rewizyjnej w dniu 23 listopada br.

środa, 30 listopada 2016

Nie chcę się chwalić, ale znów miałem rację. Bezradni zastanówcie się nad sobą!

W dniu wczorajszym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, zapadło orzeczenie w sprawie zaskarżonej przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu, w treści której zmniejszono odległość między miejscami sprzedaży napojów alkoholowych a tzw. obiektami chronionymi. 

"MDK powinien realizować bardziej ambitne zadania kulturalne"

Morsowanie dotarło do Przedborza. Za sprawą Pani Mikuszewskiej, dyrektor przedborskiego MDK. Pani dyrektor sama morsuje, i dając przykład, zachęcała innych Przedborzan do morsowania w wodach przedborskiego zalewu.

wtorek, 29 listopada 2016

Naczyński w PiS.... tylko formalnie ?

21 listopada br. w Piotrkowie Trybunalskim odbył się zjazd delegatów Prawa i Sprawiedliwości okręgu 10. Delegat z Przedborza był. Ale nie był nim burmistrz, który wydawał się nim być, chociażby z racji swojego długoletniego członkostwa w tej partii i piastowanego stanowiska włodarza miasta i gminy.

niedziela, 27 listopada 2016

Broszura reklamująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu

 Przedborski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą  przy ulicy Piotrkowskiej 1, w ramach promocji szkoły wydał reklamującą tą szkołę broszurę. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią. Miejmy nadzieję, że dyrekcja i grono pedagogicznie, nie poprzestanie tylko na tym.

piątek, 25 listopada 2016

"Uczciwość" po naczyńskiemu - czyli konkurs ustawiony!

Część tej sprawy była już opisana na JP. Informacje tu podane, potwierdziła, w znacznie szerszym zakresie, Regionalna Izba Obrachunkowa. Konkurs na budowę kortu i ciągu pieszo-jezdnego był ustawiony!

czwartek, 24 listopada 2016

Heniek przyszedł...

... a co za tym idzie uchwała dotycząca wysokości stawek podatku od nieruchomości przeszła większością głosów. Radość burmistrza że postawił na swoim była bardzo widoczna. Ale oczy błądziły po suficie jak zwykle.

środa, 23 listopada 2016

Przedbórz ma znów swego reprezentanta w radzie powiatu

21 listopada Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim wydał Obwieszczenie w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Radomszczańskiego. Przedbórz będzie miał w niej ponownie swojego reprezentanta.

wtorek, 22 listopada 2016

Nowe boisko koło "cmyntorza żydowskiego" a MKS Pilica, "ma problemy z dopuszczeniem boiska do gry"

W dniu wczorajszym na komisji łączonej rady miejskiej w Przedborzu, uzasadniając plany budowy boiska piłkarskiego w okolicy cmentarza żydowskiego, Naczyński stwierdził, że klub MKS PILICA Przedbórz, ma problemy ze strony związku piłkarskiego na dopuszczanie swojego boiska do gry.

I znów miałem rację, ale to i tak do bezradnych nie dotrze

Ciekawe czy dożyję czasów, kiedy większość radnych przejrzy na oczy, i zacznie słuchać faktów, a nie burmistrzowych miałkliwych, powtarzanych w kółko, idiotycznych tyrad, pozbawionych sensu i składu, gdzie w kółko powtarzane są te same zdania, frazy i "złote myśli". 

poniedziałek, 21 listopada 2016

Dobre rady burmistrza dla dyrektorki ZSP w Przedborzu

Na dzisiejszej komisji łączonej Rady Miejskiej w Przedborzu, w sprawach różnych, radna Ocimek poruszyła temat spotkania jakie w ub tygodniu odbyło się na zaproszenie dyrekcji ZSP w Przedborzu, oraz dalszej przyszłości tej placówki oświatowej. 

"To nie jest bekowisko" i "przyjdzie Heniek"

"To nie jest bekowisko" - takie stwierdzenie padło podczas dzisiejszych obrad komisji łączonych. I jeszcze "ja tu żadnych bekowisk nie urządzam". Była to riposta radnego J. Mąkosy na słuszną uwagę radnego Koskiego w kwestii zwyczajów panujących podczas spotkań przedborskich radnych.

niedziela, 20 listopada 2016

Turystyczny guru Naczyński

Na Facebook, można powiedzieć, że się z lekka gotuje. Od czasu rozpoczęcia remontu parku, i likwidacji tam miejsca do wodowania kajaków, zrodziło się pytanie - gdzie kajaki na wodę w Przedborzu mają być puszczane.

czwartek, 17 listopada 2016

Kolejna sprawa w WSA w Łodzi - Rada Miejska kontra Prokuratura

29 listopada przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dojdzie do rozprawy, w związku z zaskarżeniem przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku zmiany Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Przedbórz.

Orzeczenie WSA w Łodzi w sprawie Uchwały dot. konsultacji społecznych uprawomocniło się

 W pierwszym półroczu tego roku skierowałem do Wojewody Łódzkiego wniosek o wszczęcie procedury nadzorczej i uznaniem kilku punktów programu konsultacji społecznych przyjętych przez Radę Miejską w Przedborzu za nieważne, jako przyjęte z naruszeniem prawa. Sprawa ma już swój finał. 

Kto w Przedborzu rządzi....

 Listopadowe święto. Dzień Niepodległości. Internet pełen obrazków, o tematyce patriotycznej. Na pierwszym miejscu króluje J. Piłsudski. A wśród nich jeden, który przykuwa moją uwagę, i z miejsca mam szybkie skojarzenie.

środa, 16 listopada 2016

O wyżywieniu - spotkanie w Przedszkolu

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie w Przedszkolu Samorządowym. Na zebraniu pojawiła się wierchuszka Stowarzyszenia jedynie słusznego, rodzice, dyrektorka, nauczycielki i jaśnie panisko burmistrz. 

Celowy czy nieświadomy brak umiejętności czytania ze zrozumieniem u Naczyńskiego?

Nie tak dawno temu, pod obrady komisji Rady Miejskiej trafił, projekt Uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

czwartek, 10 listopada 2016

Komisja obywatelska spokojna, bo bez udziału burmistrza?

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Przedborzu. Zwołała je nowa przewodnicząca komisji, Aneta Olejnik. Tematami posiedzenia były sprawy zgłoszone we wnioskach radnego Michała Koskiego, które zgłaszał podczas ostatniej, październikowej sesji.

środa, 9 listopada 2016

Jak to ze sprawą Jawnego Przedborza było, czyli Karbownik donosi...

Przed Sądem Rejonowym w Radomsku 27 października br. zapadł wyrok w sprawie przeciwko mnie, w związku z rzekomym niedopełnieniem obowiązku rejestracji, jako „czasopisma” Jawnego Przedborza. Zapadł wyrok uniewinniający.

wtorek, 8 listopada 2016

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich

 Nowa przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich,pani Dominika Olejnik, zwołała jej posiedzenie na czwartek 10 listopada. Co ma być przedmiotem obrad radnych ?

poniedziałek, 7 listopada 2016

Skarga do Rady Miejskiej na burmistrza Przedborza

24 października br. burmistrz Przedborza wydał Zarządzenie, na podstawie którego ogłosił nabór kandydatów do Rady Seniorów. Opublikowanie tego ogłoszenia nastąpiło z naruszeniem paragrafu 10 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Gminy Przedbórz.

Dane kontaktowe do pracowników Urzędu Miejskiego

Wchodząc na przeciw mieszkańcom Gminy Przedbórz, oraz wszystkim innym zainteresowanym  publikujemy dane kontaktowe do pracowników Urzędu Miejskiego, wraz z nazwami referatów i komórek organizacyjnych, oraz numerami pokojów w których osoby te mają swoje stanowiska pracy.

Nagrody przyznane pracownikom i dyrektorom jednostek podległych Gminie

 24 października do burmistrza Przedborza, skierowany został wniosek dotyczący nagród pieniężnych przyznanych pracownikom Urzędu oraz dyrektorom i kierownikom placówek podległych Gminie , za rok 2015 i rok 2016.

sobota, 5 listopada 2016

Jak Miłosza widzą, tak go opisują

Na fanpage Komitetu Obrony Radomska na Facebook, dziś rano pojawiło się zdjęcie z satyryczną wstawką. Samo zdjęcie pochodzi ze strony Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Gmina miała uzyskać 630 tyś zł pomocy z Powiatu....

....no właśnie! Miała! Na podstawie Uchwały NR XX1II7167/2016 Rady  Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 września 2016 r.Gmina Przedbórz miała uzyskać dofinansowanie na przebudowę i budowę ulic Majowa Góra, Korycińska i Lipowa. 

piątek, 4 listopada 2016

Panie Komendancie Pawłowski - to nie tak jak pan myśli, albo się panu wydaje

 Do Komendanta przedborskiego komisariatu policji złożyłem wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, powołując się na art. 61 Konstytucji RP, prosząc m.in. o podanie nazwisk funkcjonariuszy będących dzielnicowymi, wraz z przydzielonymi im rewirami. Prosiłem też o służbowe nr telefonów do dzielnicowych. 

Sąd wydał wyrok - Niewinny!

Poniżej zamieszam skany artykułów z lokalnych gazet, w których informują one o rozstrzygnięciu jakie zapadło w mojej sprawie w związku z rozprawą o to czy Jawny Przedbórz, powinien być zarejestrowany, czy też nie. 

czwartek, 3 listopada 2016

Hola hola Naczyński ! Nie tak szybko !

 Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Przedborzu, pojawiła się 24 października nowa zakładka "Rada Seniorów". W niej Zarządzenie Burmistrza o ogłoszeniu naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Przedbórz. Jeszcze dobrze, nie zaczął, a już złamał sam Statut Rady Seniorów. 

środa, 2 listopada 2016

Ciemną doliną podąża myślenie Sekretarz Janosik

Muszę rozczarować sporą część przedborskiego społeczeństwa. Gdyby się ktoś zwracał do naszego Urzędu z prośbą o zapewnienie odpowiednich warunków atmosferycznych ( w zależności od potrzeb), to niestety, ale Gmina Przedbórz, nie ma na to wypływu. I mam to na piśmie!

wtorek, 1 listopada 2016

Gmina nie uzyskała dotacji na budowę i przebudowę dróg


  Na stronie Wojewody Łódzkiego, ogłoszona została wstępna lista rankingowa samorządów, które wystąpiły o wsparcie budowy dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Nie ma na niej Gminy Przedbórz. 

sobota, 29 października 2016

Użyteczni idioci* Naczyńskiego

W związku z kwietniowym, kłamliwym wpisem Naczyńskiego, jaki popełnił on pod moim adresem na panpage Urzędu Miejskiego w Przedborzu, który funkcjonuje na portalu społecznościowym Facebook, wniosłem przeciwko burmistrzowi skargę do Rady Miejskiej.

piątek, 28 października 2016

Zagadka kulinarna

Poniżej zamieszone zostało zdjęcie. Na zdjęciu talerz, a na talerzu... no właśnie co...???  Czekamy na Państwa opinie i pomysły dotyczące tego co przedstawia zdjęcie. Aby ułatwić zadanie zastosujemy podpowiedź w formie pytań. Oto one:

piątek, 21 października 2016

Niższa subwencja dla Przedborza

W dniu 14 października 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - poinformował jednostki samorządu terytorialnego o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o rocznych wpłatach, wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2017, jak również o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie przeszły nowe stawki podatków

Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów na sesji przedborskiej RM było w miarę grzecznie i na poziomie. Trochę pozytywny obraz całości zakłócił swoją obecnością i zachowaniem radny Dziuba, ale na to raczej żadnej rady nie ma. Radny Dziuba z uporem maniaka czepia się znienawidzonych przez siebie osób, ale aplauzu brak, nawet wśród zaprzyjaźnionych.

czwartek, 20 października 2016

Gazeta Radomszczańska o sprawie sądowej Jawnego Przedborza

Polecam gorąco artykuł z dzisiejszego wydania GAZETY RADOMSZCZAŃSKIEJ, w którym opisano sprawę dotyczącą Jawnego Przedborza, jaka miała miejsce w ubiegły czwartek, przed Sądem Rejonowym w Radomsku. Nic dodać nic ująć.

Naczyński jak psychiatra

Miłosz Naczyński niejaki burmistrz Przedborza, na swoim profilu napisał:
"Obsesja ,, Jawnych" Tak można nazwać osoby piszące na blogu społecznościowym Jawny Przedbórz. Obsesja ta dotyczy osoby burmistrza Przedborza. Na tym blogu padło dużo pomówień, a nawet kłamstw.

wtorek, 18 października 2016

Dlaczego w 2015 roku nie pozyskano dofinansowania na budowę dróg pod Majową Górą??

Budowa drogi na ulicy Majowa ma być pokryta w całości z środków własnych. Co takiego się stało, że w ubiegłym roku nie pozyskano na tą, i inne inwestycje drogowe pod Majową Górą środków zewnętrznych?  Mamy odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

poniedziałek, 17 października 2016

Przejrzystość i uczciwość à la Naczyński

„(…) zawsze sympatyzuję i kibicuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które działają na terenie naszego miasta. Ja w formie przetargów i zamówienia publicznego zlecam (zadania –PZ).(…) I tutaj każde stowarzyszenie (…) może przystępować do tych konkursów. Nie jest wskazane jedno stowarzyszenie.” 

sobota, 15 października 2016

Jak Naczyński ze strażakami na ścieżkę wojenną wszedł

Uroiło się w głowie bur - mistrza konfabulacji, że strażacy z przedborskiej OSP są jego wrogami. Jak się uroiło, to się postanowiło przywołać ich do porządku, czyli zmusić do subordynacji. W tej gminie obowiązuje jedynie słuszny pogląd: M. Naczyński jest super burmistrzem. Komu to nie pasuje - aut.

piątek, 14 października 2016

Naczyński proponuje nowe stawki podatków

Na przyszły tydzień zaplanowane są posiedzenia komisji łączonych Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa z Komisją Spraw Obywatelskich oraz sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad, będzie temat nowych stawek podatku lokalnego od nieruchomości.

czwartek, 6 października 2016

W ratuszu coraz gorzej.....

Niby nic nowego: głośno, nerwowo i momentami bełkotliwie. Zachowanie niektórych obecnych na sali konferencyjnej podczas sesji przedborskiej RM w dn. 29 września niczym nie odbiegało od wcześniejszych. Ale chyba jednak z tym zachowaniem i łamaniem wszelkich norm jest coraz gorzej. 

czwartek, 22 września 2016

Cywilizacji łyk w Przedborzu

Dziś w obradach komisji łączonych uczestniczyli goście z zewnątrz w osobach przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg. Obydwaj panowie przypomnieli obecnym na sali, że dyskusje mogą mieć cywilizowany przebieg. Oraz uzmysłowili (obecnym), że żyjemy w wariatkowie i przywykliśmy już do cyrku jaki nam się funduje. A kultura na sali obrad po prostu zadziwiła.

Jak komisja rewizyjna ( nie) obradowała

Powszechnie wiadomo ( chyba), że posiedzenia komisji Rady Miejskiej zwołują jej przewodniczący. Terminy są zazwyczaj wstępnie uzgadniane podczas spotkań radnych, aby mogli je dopasować do własnych spraw zawodowych i osobistych. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny T. Stępień ...

poniedziałek, 19 września 2016

Radny - porażka samorządności

Mowa oczywiście o radnym Dziubie, który co prawda posiada wykształcenie, jednak nie odczuwał potrzeby, aby kupić sobie jeszcze wiaderko kultury i choć tygielek logicznego myślenia.

czwartek, 15 września 2016

Naczyński ukarany grzywną za nielegalną agitację wyborczą w Ratuszu

W Sądzie Rejonowym w Radomsku 09.09.2016r. zapadł kolejny wyrok uznający burmistrza Przedborza za winnego. Na odczytaniu wyroku pojawiło się troje mieszkańców miasta, oraz przedstawiciele mediów, tj. NTL i Gazety Radomszczańskiej.

niedziela, 11 września 2016

Śmierć radnego i co dalej....??

  W związku ze śmiercią jednego z radnych Rady Miejskiej w Przedborzu, Pana Zenona Juśkiewicza, padają pytania ze strony mieszkańców "co dalej?". "Czy wejdzie na miejsce zmarłego radnego ktoś kto miał drugie miejsce w okręgu?" czy "będą wybory uzupełniające?".

Przedborzanka kierownikiem KRUS w Radomsku

Radomszczański  oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  ma nowego kierownika.

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Zmarł Zenon Juśkiewicz

Z przykrością informujemy Państwa, że w dniu wczorajszym, w wieku 61 lat zmarł Zenon Juśkiewicz - radny Radny Rady Miejskiej w Przedborzu, emerytowany pedagog i wychowawca. Był radnym wybranym w okręgu Przyłanki, Gaj i Policzko z KWW "Rozwoju Przedborza". Zmarły pełnił też funkcję sołtysa w sołectwie Przyłanki. 

Nabożeństwo pożegnalne odbędzie się w kościele parafialnym  w Przedborzu, jutro o godzinie 15.00. 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 Zespół Jawnego Przedborza  

 

sobota, 27 sierpnia 2016

Powyborczych problemów Naczyńskiego ciąg dalszy....

 Mimo, że od ostatnich wyborów samorządowych miną niedługo 2 lata, to  Naczyńskiego nie opuszczają kłopoty związane z ich prowadzeniem. Policja radomszczańska wszczęła właśnie nowe dochodzenie. 

środa, 24 sierpnia 2016

Relacja radnego Michała Mordaka z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

Rzeczowy i ważny dla mieszkańców ul. Majowa wpis radnego M.Mordaka. Również pochodzący z FB. Oby ten trend wpisów młodych radnych utrzymał się i zaraził pozostałych radnych:) 

Relacja radnego Michała Koskiego z XXIV Sesji RM

Poniżej tradycyjnie już zamieszczamy relację radnego M.Koskiego z Sesji Rady Miejskiej w Przedborzu. Tekst pochodzi z profilu radnego na FB.

sobota, 20 sierpnia 2016

Bezradni kompromitują się nadal, czyli kolejna sesja RM

W sali posiedzeń rausza obradowali wczoraj przedborscy radni. Na sesji. Niestety niczym się to bekowisko nie różniło od poprzednich. Poziom intelektualny niektórych jest rozpaczliwy, a poziom ich kultury osobistej woła o pomstę do nieba.

piątek, 19 sierpnia 2016

Żal tyłek ściska, czyli ośli upór Miłka

Kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiadomił pisemnie skarżącą, że posiedzenie Sądu w sprawie skargi na ustalanie opłaty za udzielanie informacji publicznej przez burmistrza miasta Przedborza odbędzie się dnia 27 września 2016r. Z niecierpliwością oczekujemy na rozstrzygnięcie WSA, ponieważ uważamy że działania burmistrza w tym zakresie są bezprawne.


czwartek, 18 sierpnia 2016

Parodia komisji Rady - czy bezradni są idiotami ?

W trakcie wakacji przedborscy radni pracują, a bezradni "pracują" równie intensywnie jak w pozostałych miesiącach roku. Ich obrady w tym okresie również są farsą. W dniu przedwczorajszym odbyło się posiedzenie komisji łączonych przedborskiej RM, wczoraj natomiast zebrała się Komisja Rewizyjna. Przedstawiamy kilka uwag dotyczących tego co się działo.


piątek, 12 sierpnia 2016

Budowa drogi na ul. Majowa

Gmina podjęła wyzwanie i będzie budować drogę na ul. Majowa. Przedsięwzięcie ma być gotowe w połowie listopada br. Niestety, wbrew wcześniejszym obietnicom burmistrza, nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na tą inwestycję. 

niedziela, 24 lipca 2016

Dyletant Naczyński

  Na XXIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu, Naczyński, burmistrz wyszedł z propozycją zwrócenia się do Rady Powiatu  o nadanie przedborskiemu ogólniakowi imienia Konstantego Kozakiewicza.

poniedziałek, 11 lipca 2016

Nerwiątka puszczają coraz częściej - XXIII sesja Rady Miejskiej

Z tradycyjnym poślizgiem rozpoczęła się dzisiejsza sesja RM w przedborskim ratuszu. Przy udziale trzynastu radnych, pod nieobecność pana Mąkosy i pana Zawiszy, oraz w początkowej fazie bez siły przewodniej bezradnych. Bo burmistrz się spóźnił.

sobota, 9 lipca 2016

Rejterada burmistrza z sali obrad - komisja łączona Rady z 08.07.2016

 Posiedzenie komisji łączonych prowadził radny Z. Juśkiewicz. Radny Mąkosa z nieznanych nam przyczyn od dłuższego czasu nie uczestniczy w obradach. Po przybyciu na salę burmistrza, czyli reżysera ratuszowych widowisk, przystąpiono do przegłosowania porządku obrad, a następnie do opiniowania projektów uchwał.

wtorek, 28 czerwca 2016

czwartek, 23 czerwca 2016

środa, 22 czerwca 2016

Bezradni siłą przewodnią Komisji Rewizyjnej, czyli relacja z kolejnego bekowiska w Ratuszu

Informujemy naszych Czytelników, że w dniu wczorajszym  miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Przedborzu. Rozpoczęło się jak zwykle z opóźnieniem ( 15 minut) i miało wyjątkowo chamski przebieg. Przedmiotem obrad było rozpatrywanie dwóch skarg mieszkańca Przedborza, pana Pawła Zięby.


poniedziałek, 20 czerwca 2016

Farsy ciąg dalszy...Komisja RM 20.06.2016

Dzisiejsze posiedzenie komisji łączonych RM w Przedborzu rozpoczęło się tradycyjnie  z piętnastominutowym poślizgiem. Czekano na wodza, bo bez niego bezradni są totalnie bezradni.

Naczyński nie jest już prezesem M-G Zarządu OSP

Jak już informowaliśmy wczoraj na FB w niedzielę  w godzinach popołudniowych odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Przedborzu.

sobota, 18 czerwca 2016

Udzielne księstwo przedborskie Naczyńskiego

W dniu 30 marca rozpatrywana była przez Radę Miejską w Przedborzu, skarga mieszkańca Przedborza, złożona na Burmistrza, w związku z zawieraniem przez niego umów cywilno – prawnych z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich. Wracamy do tematu – bo warto!

piątek, 17 czerwca 2016

Coś w Ratuszu śmierdzi panie Naczyński – czyli działka 53/1 cz. 4

Pięcioro radnych ( Ocimek, Świerczyńska, Mordak, Koski i Chudy) podpisali się pod złożonym do Rady Miejskiej w Przedborzu wnioskiem, w którym zawarli prośbę o wyjaśnienia informacji dotyczącej zakupu przez Gminę Przedbórz, działki nr 53/1 położonej na terenie Gminy Masłowice. 

wtorek, 14 czerwca 2016

Komisja łączona RM z 14.06.2016 - czyli czy Naczynski rżnie głupa ???

 W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji łączonych przedborskiej Rady Miejskiej. Na obradach pojawili się m.in. mieszkańcy osiedla przy nadleśnictwie i strażacy z OSP.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

sobota, 11 czerwca 2016

Sąd umorzył postępowanie przeciwko Krystynie Koń

W dniu 10.06.2016r.  w Sądzie Rejonowym w Radomsku zakończył się proces między oskarżycielem prywatnym Miłoszem Naczyńskim, burmistrzem Przedborza a oskarżoną Krystyną Marią Koń.

sobota, 4 czerwca 2016

Zarobki w przedborskim Urzędzie Miejskim

 Przedstawiamy tabelę z zarobkami pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Poniższe dane dotyczą pierwszego kwartału bieżącego roku. Zarobki będą mogli porównać między sobą sami pracownicy zatrudnieni w Urzędzie. 

Sądowe umorzenie sprawy przeciwko redaktorom "Przedborskich Kulis"

W związku z donosem jaki złożył burmistrz miasta Przedborza, Miłosz Naczyński, na "Przedborskie Kulisy", radomszczańska policja prowadziła postępowanie ok 1,5 roku. Sąd sprawę jednak umorzył. 

"Jaja sobie z nas robicie" - nie tylko z Was Panie radny!

 2 czerwca 2016 roku powinien się zapisać żałobnymi wersami w historii Rady Miejskiej w Przedborzu. Wydaje się, że w tym dniu pochowano na Mostowej 29 resztki jakiejkolwiek już przyzwoitości i poszanowania dla zasad. 


piątek, 3 czerwca 2016

Komisja łączona RM z dnia 02.06.2016 - czyli ciąg dalszy A B C*

Dzisiejsze obrady komisji łączonych RM w Przedborzu miały wyjątkowo cyrkowy przebieg. Nawet biorąc poprawkę na to, do czego przywykliśmy. Brakowało kilkoro radnych, prawdopodobnie z powodu nagłej zmiany terminu posiedzenia.


czwartek, 26 maja 2016

Słów kilka w sprawie konsultacji społecznych

Na profilu Facebook Urzędu Miejskiego w Przedborzu, pod tematem o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, rozgorzała dyskusja, w której głos zabrał sam pan "Urząd Miejski":


środa, 25 maja 2016

Burmistrz skazany na grzywnę

  W dniu wczorajszym w Sądzie Rejonowym w Radomsku zapadł wyrok w sprawie przeciwko Burmistrzowi Przedborza i komitetowi wyborczemu PiS w związku z zarzutami stawianymi z Kodeksu wyborczego.

sobota, 14 maja 2016

Pomroczność jasna?

Pamiętacie Państwo przedstawianą wcześniej sprawę nieudzielenia informacji publicznej mieszkance Przedborza? Przypomnijmy w telegraficznym skrócie: do przedborskiego UM wpłynął wniosek z zapytaniem, burmistrz powiadomił o opłacie za wytworzenie informacji, potem nastąpiła wymiana korespondencji na temat zasadności naliczanych kosztów, a odpowiedzi na wniosek w ustawowym terminie nie udzielono.

poniedziałek, 9 maja 2016

Kłamca Naczyński

W dniu 22 kwietnia br. na fanpage Urzędu Miejskiego w Przedborzu, który działa na portalu Facebook, Miłosz Naczyński, burmistrz miasta Przedbórz, dokonał wpisu pt. „Radny Michał Koski aktywny, czy przeszkadzający?” 

niedziela, 8 maja 2016

Służby prawne Wojewody podzielają zdanie zawiadamiającego

Do Rady Miejskiej w Przedborzu wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dotyczące nieprawidłowości w Uchwale określającej odległość punktów sprzedaży alkoholu od tzw. obiektów chronionych. 

sobota, 7 maja 2016

XXI Sesja RM w Przedborzu - wolne wnioski - nagranie czyli A B C*

 Nagranie dla słuchaczy o zdrowych nerwach. Tego co dzieje się na Sesjach RM w Przedborzu, opisać się nie da. Trudno też się tego słucha. Ale wysłuchać należy, aby uświadomić sobie, do czego nieodpowiedni ludzie na nieodpowiednich dla siebie stanowiskach mogą doprowadzić. 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu

 Na ostatniej sesji RM nieobecni byli radni: A.Olejnik, W. Dziuba i J.Mąkosa. Spoza UM i RM obecni na sali byli przedstawiciele przedborskich Seniorów i troje zainteresowanych obradami obywateli. Początek obrad przebiegł tradycyjnie, tj. przewodniczący RM stwierdził kworum, burmistrz odczytał sprawozdanie z pracy między sesjami.


czwartek, 28 kwietnia 2016

Subiektywna relacja z posiedzenia Komisji łączonych przedborskiej RM

Nie potrzeba na sali obrad w Ratuszu radnego Dziuby, żeby było śmiesznie. Owszem, pod jego nieobecność nikt nie atakował bezczelnymi uwagami radnej A. Ocimek, ale na tym różnice się kończą.

środa, 27 kwietnia 2016

Służby prawne Wojewody punktują Statut Gminy Przedbórz

W związku z działaniami podjętymi przez Pawła Ziębę, służby prawne Wojewody Łódzkiego zajęły się Statutem Gminy Przedbórz. Szczegóły w piśmie od Wojewody do Rady Miejskiej w Przedborzu:
wtorek, 19 kwietnia 2016

Per analogiam II

 Na ogólnopolskiej arenie politycznej obserwujemy ostatnio nerwowe ruchy liderów partii rządzącej. Ich oficjalne wystąpienia zioną nienawiścią i agresją. Narzuca się jedynie słuszne poglądy, przekonuje się do nich z energią. I wszystko w imię tzw. "dobrej zmiany". Na przykład pracy nad polepszeniem warunków życia obywateli tego kraju. Szary zjadacz chleba staje się trybikiem w maszynie kierowanej przez wybrańców. Manipulowanym narzędziem do "uświęcania" ( czyt. osiągania) ich celów.


poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Nie wie, nie umie, nie rozumie

Mowa o sekretarz UM w Przedborzu. Obecnej sekretarz, czyli o pani Wiesławie Janosik. Problem ten poruszaliśmy już na naszych łamach przy innej okazji, ale ponieważ nic nie drgnęło na rzecz poprawy funkcjonowania przedborskiego UM - wracamy do tematu. 

sobota, 16 kwietnia 2016

środa, 13 kwietnia 2016

Wniosek do Wojewody dot Uchwały RM w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom

 Uważamy, że Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyznawania diet sołtysom z terenu naszej Gminy jest wadliwa pod względem prawnym. Dlatego skierowaliśmy do Wojewody Łódzkiego wniosek w tej sprawie. Oto jego treść:

sobota, 9 kwietnia 2016

Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze

W tym tygodniu uzyskaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, informację o tym, że Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie nadzorcze, dotyczące nieprawidłowości w Statucie Gminy Przedbórz, jakie opisane zostały tutaj i tutaj . O wynikach postępowania zostaniemy poinformowani do 30 kwietnia.

Interpelacja Radnego Koskiego z dnia 07.04.2016 r.

Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Przedborzu Michała Koskiego dotycząca rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Trytwa.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Zapraszamy nad przedborski zalew!

W zamyśle naszego włodarza zbiornik wodny przy ul. Turystycznej wraz z jego otoczeniem ma być, czy też już jest turystyczną atrakcją i wizytówką miasta i gminy, przyciągającą spragnionych wypoczynku i rekreacji ludzi z daleka i bliska. Włączając się w tą wizję, chcemy wspomóc władze miasta i zachęcić wszystkich do odwiedzenia tego miejsca.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Plucie, knucie i szczucie

  Tekst zamieszczamy na prośbę autorki.

W "naszej małej ojczyźnie", w krainie mlekiem i miodem płynącej ( dla niektórych), jakiś czas temu rozpętano prawdziwą nagonkę na niepodporządkowanych. Na każdym kroku, o każdej porze, wszelkimi sposobami ... Bo niepisane prawo tej gminy brzmi: podziwiać, przytakiwać i bić pokłony majestatowi. To się opłaca.

Dbałość władzy o turystykę nad zalewem

  Naczyński oraz wspierający go radni, lubią chwalić się zalewem, poczynionymi nad nim zmianami. Z dumą i nadzieją na rozwój ekonomiczny miasteczka, dzięki przyszykowanym tam atrakcjom, patrzą w przyszłość, roztaczając wizje dobrobytu, jaki ma spaść na kurort dzięki ich pracy i upiększaniu miejsca nad zalewem. I chwała im za to...

niedziela, 3 kwietnia 2016

Działka 53/1 cz. 3

 Sprawa działki 53/1 stała się tematem wielowątkowym. Ze sztucznego zawyżenia ceny, po drobne i większe kłamstewka, po niedopełnienie obowiązków przez urzędników. Dziś część trzecia opowieści, lecz nie kończąca cyklu wpisów na ten temat. Na część ostatnią trzeba będzie poczekać, i popatrzeć co nam w tym zakresie przyniesie przyszłość. 


5, 10 , 15 metrów to za mało twierdzą Prokuratury i WSA

 Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każda gmina określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotyczą one między innymi maksymalnej liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy oraz ich odległości od tzw. obiektów chronionych. Za takie obiekty powszechnie uważa się kościoły, cmentarze, placówki oświatowe, domy studenckie, szpitale itp.

Zespół maltretowanego miasta

O polis, starożytne, greckie państwa-miasta ich obywatele troszczyli się z religijnym wręcz zapałem. Każdy wolny obywatel mógł wyrazić na ich agorach swoje zdanie, niekiedy nawet w ostrej formie. W Przedborzu taka agora nie funkcjonuje, na szczęście mamy internet i jako, że nie jestem niewolnikiem, potraktuję internet jako moją agorę, bo troszczę się o moje miasto i wszystkich równie zainteresowanych zachęcam też, żeby na niej stanęli i przemówili.

czwartek, 31 marca 2016

Znany jest już termin III edycji MOTOSERCA w Przedborzu

 Znamy już termin III Edycji Motoserca w Przedborzu
Celem jest zbiórka krwi dla najbardziej potrzebujących, jak wiadomo krew jest darem Życia:
Serdecznie zapraszamy potencjalnych sponsorów którzy chcieliby wspomóc akcję, wpłaty można dokonać na konto Stowarzyszenia Motocyklowego.
Szczegóły dotyczące koncertów już wkrótce.
Nr konta: (Bank Spółdzielczy 05 89880001 0000 0018 0614 0001 Stowarzyszenie Motocyklowe Przedbórz.)

Zaspokajamy ciekawość Pani Radnej Ocimek, czyli co przed Radnymi ukrywa przewodniczący Zawisza

 Na wczorajszej sesji RM w Przedborzu rozpatrywana była petycja Towarzystwa Miłośników Przedborza, w sprawie nadania parkowi przy ul. Trytwa im. W.Lange. Petycja została przez Radę "uwalona". A Ci radni, którzy obiecywali dla niej poparcie, ostateczne wstrzymali się od głosu. 

środa, 30 marca 2016

"Usystematyzowane urojenia", czyli XX sesja Rady Miejskiej

 Dzisiejsza sesja przedborskiej RM w sprawach zasadniczych przebiegła zgodnie z wytycznymi. Czyli mniej - więcej tak, jak zostało to przedstawione we wczorajszej relacji z posiedzenia komisji łączonych. Troszkę inaczej wyglądały tylko wyniki głosowań, ale uchwały przeszły większością głosów bezradnych, zgodnie z życzeniem burmistrza.

wtorek, 29 marca 2016

Posiedzenie Komisji łączonej RM z 29 marca 2016 r

 W przedborskim ratuszu miało dziś miejsce posiedzenie komisji ( łączonych) RM. Przebiegało tradycyjnie, czyli momentami komicznie. Nieobecni byli radna Olejnik i radny Mąkosa, spóźnił się radny Stępień, a reszta - różnie, bo niektórzy wybywali na dłuższy czas, a potem wracali.

Działka 53/1 cz.2

 Kwestią otwartą do sprawdzenia pozostaje, czy między dniem kiedy Rada Miejska zgodziła się na zakup działki 53/1 a dniem 3 stycznia 2013 roku, między Gminą Przedbórz a ówczesnym właścicielem działki prowadzone były w sposób oficjalny negocjacje, mające na celu zakup nieruchomości nad strugą.

sobota, 26 marca 2016

Wesołych Świąt !Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego

 a przy tym wszystkim stołu bogatego. 

Mokrego dyngusa, smacznego jajka

 i niech te święta będą jak bajka. 

Życzy zespół Jawnego Przedborza

piątek, 25 marca 2016

Działka 53/1 cz.1

 Strefa ekotonowa, to novum jakim Naczyński chce obdarować mieszkańców Gminy Przedbórz (za ich własne pieniądze). Twór ten, powstaje już od 2012 roku. I ….. powstać, nie może. Jak do tej pory jedynym obdarowanym jest były właściciel działki 53/1 , na której ekoton ma powstać. Ale po kolei….


Tak, tak,lekarz kazał przytakiwać...*

 Więc przytakuję, bo co innego można zrobić po lekturze ostatniego Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz. Odnieść się w tym przytakiwaniu muszę do artykułu autorstwa Miłosza Naczyńskiego, pt. "Sądy i donosy", który w swoim założeniu ma oczernić mnie i moich znajomych.

Umowy zawarte w 2015 roku przez Bibliotekę Miejską

Poniżej publikujemy umowy jakie zostały zawarte przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przedborzu.

Umowy zawarte w 2015 roku przez ZSG

 Poniżej prezentujemy umowy zawarte w ubiegłym roku, przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu. Niestety nie ma podanych wartości umów, zatem będziemy musieli się zwrócić o tą dodatkową informację, jak również z pytaniem o umowy cywilnoprawne na zlecenie i o dzieło z osobami fizycznymi. 

czwartek, 24 marca 2016

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 24.03.2016 r.

 W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie członków Komisji Rewizyjnej przedborskiej RM. Prócz stałych punktów tego co trudno nazwać obradami, zaplanowano również rozpatrywanie skargi mieszkańca Przedborza na działania burmistrza. Skarga dotyczyła umów cywilnoprawnych na sporządzenie spisu list wyborców, a kierowana była do RM. Informowaliśmy o tej sprawie wcześniej.

niedziela, 20 marca 2016

Umowy zawarte w 2015 r. przez Muzeum Ludowe i MDK

 Zgodnie z obietnicą wystąpiliśmy o rejestry umów zawartych w 2015 roku do placówek podległych Urzędowi Miejskiemu w Przedborzu. Do chwili obecnej odpowiedzieli na wnioski Pani Mikuszewska ( MDK ) i Pan Michalski ( Muzeum Ludowe).

Naprawiamy Statut Gminy, czy wyrzucamy go do kosza ???? aktualizacja 20.03.2016

Wniosek o skorzystanie przez Wojewodę łódzkiego z uprawnienia nadzorczego na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

sobota, 19 marca 2016

Zaproszenie do współtworzenia strony

  Jeśli chcesz pisać na naszej stronie to zapraszamy do współpracy. Warunkami rejestracji na naszym blogu, jest przysłanie na adres: jawnyprzedborz@gmail.com adresu e-mail na który wyślemy zaproszenie z linkiem aktywacyjnym. Drugi warunek jaki należy spełnić, to zalogowanie się na koncie Google. Jeśli go nie posiadacie możecie je utworzyć TUTAJ . 

Zapraszamy!

Wniosek do Wojewody, czyli naprawiamy Statut Gminy

Wniosek o skorzystanie przez Wojewodę łódzkiego z uprawnienia nadzorczego na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

A Burmistrz swoje....

 O umowach cywilnoprawnych na sporządzanie spisu list wyborców, zawieranych przez Gminę z urzędnikami Referatu Spraw Obywatelskich pisaliśmy tutaj . W związku z nurtującymi nas i mieszkańców wątpliwościami dotyczącymi słuszności zawierania tych umów, skierowany został do burmistrza Przedborza wniosek w tej sprawie. 


środa, 16 marca 2016

Duży zalew pozostanie w rękach Koła Wędkarskiego

O tej sprawie informowaliśmy Państwa tutaj . Ostatecznie problem zostanie rozwiązany na korzyść wędkarzy, a co za tym idzie i całej lokalnej społeczności. Oto komunikat z dnia wczorajszego, Prezesa przedborskiego koła wędkarskiego:


niedziela, 13 marca 2016

Pytań kilka do Pani Anny Milczanowskiej - Posła i pełnomocnika

W związku z wieloma wątpliwościami i lekkim chaosem informacyjnym jaki powstał, po ostatnich wypowiedziach Pani Poseł Milczanowskiej, oraz w duchu podtrzymywania więzi między elektoratem a Parlamentarzystami, wysłaliśmy do Pani Poseł list z listą pytań. 

sobota, 12 marca 2016

W sprawie budowy dróg pod Majową Górą - pytał burmistrza radny Mordak

 Michał Mordak, radny Rady Miejskiej w Przedborzu złożył do burmistrza miasta interpelację w sprawie budowy dróg pod Majową Górą. Ulice, są tam ulicami tylko z nazwy. Stan dróg jest z miesiąca na miesiąc coraz gorszy. Ludzie się złoszczą. Psują auta... a w imieniu burmistrza "odpowiedzi" udziela jakiej udziela sekretarz miasta. 

Nowy pomysł Naczyńskiego wędkarzom do gustu nie przypadł ......

 Wkrótce wygaśnie umowa dzierżawy dużego zalewu zawarta między Gminą Przedbórz a Zarządem Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim. Na podstawie tej dzierżawy z zalewu mogli bez przeszkód korzystać i zajmować się nim  członkowie przedborskiego koła wędkarskiego.


Równi i równiejsi

 Przedborska rzeczywistość zamyka się w Orwellowskim stwierdzeniu z "Folwarku zwierzęcego" - "Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych." I mimo twardych zapowiedzi burmistrza o "likwidacji enklaw bezprawia", nadal jedni w naszej Gminie mogą , a drudzy już nie.


Wdrażanie programu "500 +" w naszej Gminie

 Zwróciliśmy się do władz naszej Gminy z pytaniami dotyczącymi przygotowań do wdrażania w życie w naszej Gminie programu "500+". Zapytaliśmy dokładnie o: 

wtorek, 8 marca 2016

Dzień Kobiet - Życzenia

Wszystkim Paniom z okazji Ich święta jakie przypada w dniu dzisiejszym składamy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, serdeczności ze strony mężczyzn nie tyko 8 Marca, a przede wszystkim wielu powodów do uśmiechu. Już wkrótce RIO przeprowadzi kontrolę

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzi kontrolę gospodarki finansowej na terenie Gminy i Miasta Przedbórz. 

poniedziałek, 7 marca 2016

Spotkanie z Panią Poseł Anną Milczanowską

W dniu dzisiejszym w Przedborzu odbyło się zamknięte dla ogółu spotkanie z poseł Panią Anną Milczanowską której towarzyszyli Pan Zatoń sekretarza miasta Radomsko, Katarzyna Bracka nowa szefowa ARiMR w Radomsku.

sobota, 5 marca 2016

Umowy zlecenia zawierane z pracownikami referatu spraw obywatelskich w naszej ocenie zawarto bezprawnie

 W roku 2015 Gmina Przedbórz zawierała umowy zlecenia z dwojgiem pracowników referatu spraw obywatelskich na wykonywanie spisów wyborców. W naszej ocenie łamie to nie tylko regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego, ale też Ustawę Kodeks pracy oraz Ustawę o pracownikach samorządowych. 

poniedziałek, 29 lutego 2016

Wojewoda znów przyznał rację skarżącym - czyli totalna kompromitacja Rady Miejskiej w Przedborzu

 Obraz nędzy ( jeśli chodzi o wiedzę ) i rozpaczy ( jeśli chodzi o samodzielne myślenie )  maluje się z kolejnych pism Wojewody dotyczących poczynań przedborskich radnych, służb prawnych burmistrza i jego samego. Wojewoda znów przyznaje rację tym, z których bezgranicznie podporządkowani burmistrzowi radni, próbują robić idiotów. 

wtorek, 23 lutego 2016

Wojewoda przyznał rację zawiadamiającemu


  W ubiegłym miesiącu informowaliśmy, iż jeden z mieszkańców Przedborza zwrócił się do Rady Miejskiej w Przedborzu z wnioskiem o zaprzestanie naruszenia prawa w przyjętym w sierpniu ub. roku programie określającym zasady konsultacji społecznych. O nieprawidłowościach w tym programie poinformowany został również Wojewoda Łódzki.

czwartek, 18 lutego 2016

Gmina nie zapłaci kary za rezygnację z programu Senior - Wigor


 Poniżej zamieszczamy odpowiedź jaka nadeszła do nas z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasze pytanie dotyczyło rezygnacji przez Gminę Przedbórz z udziału w programie Senior - Wigor.

Rejestry umów zawieranych przez UM w Przedborzu - za rok 2015

 Idąc z duchem czasów i tendencją do upubliczniania w sieci umów zawieranych przez jednostki sektora publicznego, postanowiliśmy w zastępstwie burmistrza Przedborza, przedstawić szerokiemu gronu internautów rejestr umów zawartych w 2015 roku przez Urząd Miejski w Przedborzu.

sobota, 13 lutego 2016

Sprawozdanie z tegorocznego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Przedborzu

 Sprawozdanie zamieszczone na prośbę Prezesa OSP w Przedborzu, Pana Wojciecha Mordaka. 

Przepraszam wszystkich, że tak późno zabieram głos, ale spełnienie wszystkich obowiązków związanych z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo- Wyborczym w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej zajmuje troszeczkę czasu.

Prośba o wsparcie


czwartek, 28 stycznia 2016

Gdy słoma z butów wyłazi

 Dzisiaj w ratuszu miało miejsce posiedzenie komisji łączonych, a potem sesja RM. Obecni byli wszyscy radni. Komisje zebrały się w celu wyjaśnienia spraw związanych z podwyżką za wodę i ścieki. 

wtorek, 26 stycznia 2016

Jeśli nie kabaret, to co?

 Na godzinę 13:30 zaplanowane było dzisiaj posiedzenie Komisji (łączonych) RM, jednak w związku z tym, że wpłynęło ponowienie skargi na burmistrza od dwojga mieszkańców Przedborza, o wyznaczonej godzinie najpierw obradowali członkowie Komisji Rewizyjnej.


poniedziałek, 25 stycznia 2016

Petycja do Burmistrza dotycząca publikacji umów zawieranych przez UM w Przedborzu

  W bardzo już wielu samorządach w Polsce, oraz innych instytucjach publicznych, w tym np. w ministerstwach, pod wpływem działań obywateli, na stronach BIP zaczęto publikować umowy cywilnoprawne zawierane przez te instytucje. 

niedziela, 24 stycznia 2016

Nowe, wyższe stawki za wodę i ścieki

 Na najbliższej sesji Rady Miejskiej rozpatrywany będzie projekt Uchwały w sprawie przyjęcia nowych, wyższych stawek za wodę i ścieki. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 10 marca 2016 roku.


Wojewoda unieważnił Uchwałę Rady Powiatu w sprawie dyżurów aptek

  Wojewoda Łódzki 2 grudnia 2015 roku stwierdził nieważność Uchwały Rady Powiatu dotyczącej pracy i  dyżurów aptek na terenie powiatu radomszczańskiego. Jest to istotna decyzja dla np. mieszkańców naszej gminy.

piątek, 22 stycznia 2016

Wezwanie do Rady Miejskiej w Przedborzu o zaprzestanie naruszenia prawa - aktualizacja 24.01.2016

 Latem ubiegłego roku, Rada Miejska przyjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przedbórz. Uchwała zawiera dość istotne naruszenia obowiązującego w Polsce prawa, a dwa kryteria w niej zawarte podjęto bez podstawy prawnej.


czwartek, 21 stycznia 2016

Stanisław C. bierze w użyczenie dla posłów

 18 października 2015 roku w MDK w Przedborzu odbyło się spotkanie wyborcze kandydatów z listy wyborczej komitetu wyborczego PiS, panów Telusa i Maciejewskiego. Informował o tym wydarzeniu na Forum Przedborza, sam burmistrz Naczyński. 

niedziela, 17 stycznia 2016

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP


 W dniu dzisiejszym odbyło się w przedborskiej remizie OSP coroczne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Oprócz naszych druhów, w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, tj. przedstawiciele PSP z Radomska, gospodarz naszej parafii, ks. H. Dziadczyk ( ze względu na inne obowiązki tylko na początku, ale pozytywnie i serdecznie), kapelan strażaków, ksiądz Konrad, radni ( czworo z całej piętnastki), sympatycy, osoby wspierające, oraz ... burmistrz w obstawie przewodniczącego RM.

sobota, 16 stycznia 2016

Postanowienie Sądu z 22 grudnia 2015 roku

  W dniu 22 grudnia 2015 roku  w Sądzie Rejonowym w Radomsku rozpatrywane było zażalenie na decyzję radomszczańskiej Prokuratury, która odmówiła wszczęcia dochodzenia w związku z zawiadomieniem, jakie złożył jeden z mieszkańców Przedborza, dotyczącym  możliwości popełnienia przestępstwa przez Miłosza Naczyńskiego.

środa, 13 stycznia 2016

Wątpliwe, że nie rozumie - najwyraźniej się boi

 Do burmistrza Przedborza złożony został wniosek, z bardzo prostym pytaniem. Niestety wielką trudność musi sprawiać burmistrzowi czytanie ze zrozumieniem, lub po prostu ma przed czymś obawy. 

wtorek, 12 stycznia 2016

Oskarżony Miłosz N.


  Dzisiejsza kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Radomsku, VI Wydział Karny,  odbyła się z powództwa przedborskich strażaków. Rozprawa dotyczyła kilku pomówień burmistrza pod adresem strażaków, w tym również tego odnośnie rzekomych pogróżek pod adresem niektórych radnych.

Burmistrz vs OSP w sądzie

  W dniu wczorajszym, w Sądzie Rejonowym w Radomsku, I Wydział Cywilny, odbyła się rozprawa z powództwa Gminy Przedbórz, przeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu, w temacie wydania pomieszczeń na pierwszym piętrze remizy . 

czwartek, 7 stycznia 2016

Uzasadnienie do wyroku WSA w Łodzi na skargę RM w Przedborzu

 Na stronie orzeczeń WSA pojawiło się uzasadnienie do wyroku jaki zapadł w związku ze skargą złożoną przez Radę Miejską w Przedborzu na decyzję Wojewody o unieważnieniu Uchwały przedborskiej rady dotyczącej skargi jednej z mieszkanek na burmistrza Przedborza. 

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Policja interweniowała zgodnie z prawem

 W ostatnim Biuletynie Miasta i Gminy Przedbórz, burmistrz Naczyński kłamał pisząc, o "bezprawnym wtargnięciu" policji na ubiegłoroczne spotkanie pszczelarzy, zorganizowane w stołówce bursy szkolnej. Mamy odpowiedź policji w tej sprawie.

niedziela, 3 stycznia 2016

Per analogiam


  To co się ostatnio dzieje w Polsce, prowokuje do skojarzeń i porównań z sytuacją, jaka od dziewięciu lat ma miejsce w naszej gminie. Raczej z areną cyrkową, niż ze sceną polityczną. Scena wymaga bowiem pewnego poziomu i klasy w działaniu, a tego prominentowi przedborskiemu i jego koterii stanowczo brakuje. Inaczej rzecz ujmując: wszelkie obowiązujące w cywilizowanym świecie zasady i normy, oraz kultura polityczna, dawno z budynku przy Mostowej 29 - się ulotniły.

sobota, 2 stycznia 2016

Ostrzeżenie przed mrozami

 W województwie łódzkim nocami temperatura spadnie do nawet -16 st. C. Za dnia natomiast termometry wskażą do -8 st. C. Ostrzeżenie będzie ważne od 2 stycznia od godz. 23 do 4 stycznia do godz. 9.

Burmistrz znów na ławie oskarżonych i nie tylko

 Strażacy podali do sądu z oskarżenia prywatnego Miłosza Naczyńskiego burmistrza Przedborza. Druhowie OSP mieli już dość pomówień kierowanych pod ich adresem, które padały ze strony burmistrza.

Radni byli przed nami... ale ...

W związku z wczorajszym naszym wpisem dotyczącym wdrożenia na stronach przedborskiego BIP standardów WCAG 2.0, jest nam miło poinformować, że dwoje przedborskich radnych nas w tym zakresie ubiegło.

piątek, 1 stycznia 2016

Akcja "mam to w bipie" - monitoruj naszą Gminę

Mówi się, że informacja jest najcenniejszym towarem, jaki zna zglobalizowana gospodarka. Na tyle istotna, że do informacji o charakterze publicznym, zgodnie z prawem, każdy ma zapewniony dostęp na równych zasadach.