czwartek, 29 grudnia 2016

"-Czy to jest groźba?" "-Tak!" Sesja z groźbami w tle....

W dniu dzisiejszym miała miejsce XXVIII sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się z tradycyjnym opóźnieniem. Po formalnościach ślubowanie złożył nowy radny (wybrany na miejsce zmarłego), Tomasz Piskorz. Sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami przedstawił najpierw burmistrz, potem przewodniczący komisji radny Mąkosa.

środa, 28 grudnia 2016

Naczyński zaorany!

Uzasadnienie miażdży "argumenty" Rady i Naczyńskiego. Przypomnę, że Prokuratora Rejonowa w Radomsku po moim wniosku do niej, wniosła do WSA w Łodzi skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 marca 2010 r. nr LIV/326/10 w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/115/93 z dnia 27 lipca 1993 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Przedbórz. WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Zmiana komendanta

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal JAWNY PRZEDBÓRZ, w nowym roku nastąpi zmiana na stanowisku komendanta komisariatu policji w Przedborzu.

Święta, święta i ... chyba jeszcze święta

Jeden z radnych pytał przed posiedzeniem komisji, czy burmistrz będzie obecny i otrzymał zapewnienie pani skarbnik że tak. Widocznie takie były ustalenia, ale wyszło inaczej. Burmistrz się nie pojawił.

Wnioski pokontrolne RIO - łamanie przepisów prawa, nadużycia, nieprzestrzeganie ustaw - czyli obraz rządów Naczyńskiego

Protokół z kontroli i wnioski pokontrolne jakie wdała RIO, są obnażeniem rządów Naczyńskiego w Gminie Przedbórz. Bezprawne działania, samowola, a przede wszystkim chaos - taki obraz wyłania się z dokumentów przygotowanych przez RIO.

piątek, 23 grudnia 2016

czwartek, 22 grudnia 2016

Kłamstwo w Biuletynie, nie jedyne zresztą

W związku z kłamstwem (nie jedynym zresztą) jakie zamieszczono w ostatnim numerze Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz, w dniu dzisiejszym na ręce redaktor naczelnej tego periodyku, Pani Moniki Warzyńskiej, złożyłem wniosek o zamieszczenie sprostowania w następnym numerze Biuletynu. Oto jego treść:

Nowy radny

Do Rady Miejskiej w Przedborzu wszedł nowy radny. Wszedł on do rady bez potrzeby przeprowadzenia wyborów, ponieważ był jedynym zgłoszonym kandydatem, wystawionym z listy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

środa, 21 grudnia 2016

Naczyński obchodzi Święta w swoim stylu - radny Mordak odpowiada na atak

 Ukazał się kolejny 28 nr, Biuletynu Naczyńskiego. Numer bardzo świąteczny, Bożonarodzeniowy. Mam nadzieję, że zaspokoił on chrześcijańskie poczucie wartości burmistrza. W Biuletynie nie odbyło się bez ataków na osoby, które Naczyńskiemu w tej gminie nie pasują.

Czy Naczyński podżegał ???

Jakiś czas temu w Sądzie Rejonowym w Radomsku, zapadł wyrok w sprawie wysyłania sms-ów, o obelżywej treści, będącymi również pogróżkami skierowanymi do dwóch mieszkanek naszej gminy. Sąd pierwszej instancji uznał oskarżonego winnym. Wyrok jest nieprawomocny. Jest jednak ciąg dalszy tej sprawy z bardzo ciekawym wątkiem.

Życzenia świąteczne :)

Moi Kochani! 
 Święta za pasem, więc korzystając z okazji, chciałbym Wszystkim złożyć życzenia. Był to rok dla mnie z pewnych względów inny, jak pozostałe lata. Był to ciężki rok, a szczególnie jego druga połowa. Jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło  .

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Jak Gmina 11 070 zł straciła

W ubiegłym roku Gmina Przedbórz straciła 11 070 zł dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego, na zadanie realizowane w naszej gminie, pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola". Jak do tego doszło? Przestawiam to Państwu w treści skargi, jaką w dniu dzisiejszym złożyłem do Rady Miejskiej.

piątek, 16 grudnia 2016

Czy granice absurdu zostały już przekroczone, czy jeszcze nie?

 Z zaciekawieniem zajrzałem wczoraj, do nowego numeru "Gazety Radomszczańskiej", z zainteresowaniem wertując egzemplarz w poszukiwaniu artykułu o sprawie wyroku WSA o odległościach punktu sprzedaży alkoholu, od tzw. obiektów chronionych. Przeczytałem i stwierdziłem: Panie burmistrzu, czy pan chce mnie zabić śmiechem? 

środa, 14 grudnia 2016

W związku z pretensjami burmistrza...

Naczyński Miłosz, ma ciągłe pretensje w związku ze składanymi wnioskami, skargami, zapytaniami, petycjami... Może nie tyle z ich treścią, co ma pretensje do osób je składających. W tym i mnie, że w ogóle się ośmielają. W specyficzny i przypisany sobie sposób, neguje moje działania. 

niedziela, 11 grudnia 2016

Fasmantagorii budżetowych na 2017 ciąg dalszy

Przełożone na dzień 9 grudnia ( z powodu awarii pieca) posiedzenie komisji łączonych rozpoczęło się z tradycyjnym poślizgiem. Jakieś 20 minut. Warto by może pomyśleć o składce społeczeństwa na zakup zegarków dla tych, od których rozpoczęcie obrad jest uzależnione. Bo to, że niektórzy nie szanują własnego czasu, to ich sprawa, ale to że nie szanują czasu innych jest już tylko brakiem kultury.

sobota, 10 grudnia 2016

Miszcze* kierownicy parkują...

Rozpasanie i przekonanie przedborskiej "elyty" o bezkarności musi być chyba wysokie. Co widać np. na przykładzie stylu i sposobu parkowania. A to wszystko w niedalekiej odległości od przedborskiego komisariatu policji.

środa, 7 grudnia 2016

Likwidacja placówki PKO BP w Przedborzu. W zamian Agencja ?

 W drugiej połowie tego miesiąca ma być zlikwidowana placówka PKO BP przy ulicy Mostowej w Przedborzu. W związku z powyższym skierowałem pytanie do centrum prasowego tego banku, z prośbą o wyjaśnienia swojej decyzji. 

wtorek, 6 grudnia 2016

Jak sobie komendant KP w Przedborzu u mnie przechlapał ...

Miałam nie ruszać tego tematu, bo spraw mam na głowie wiele, czasu brakuje na normalne życie i od ciągle wypominanego mi przez róże indywidua "nic nierobienia" można momentami nie wyrabiać. Ale zmieniłam zdanie, bo to co się dzieje w Przedborzu dotarło już do granic śmieszności. 

Postanowienia Uchwały dotyczącej powołania Rady Seniorów "w sposób istotny naruszają prawo" !

Służby prawne Wojewody Łódzkiego w związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem u Wojewody Łódzkiego, raz jeszcze pochyliły się nad przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu Statutem Rady Seniorów Gminy Przedbórz. Czy i ta sprawa znów skończy się w WSA?

Licealiści wspierają najuboższych

Pewnie wielu z nas w dniu dzisiejszym obdarowanych zostało prezentami z okazji Mikołajek. Aby w tym świątecznym okresie nikt nie został bez wsparcia i pomocy, uczniowie przedborskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, brali udział w zbiórce żywności, która trafi do rąk osób najbardziej potrzebujących.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Rzeczpospolita Polska? Czy rzeczpospolita przedborska? Policja Państwowa czy policja przedborska?

Komendant przedborskiego komisariatu, złożył apelację od wyroku Sądu I instancji w sprawie braku rejestracji bloga Jawny Przedbórz. Takie jego prawo. Tylko czy to prawo jest jednakowe w całym kraju dla wszystkich ?

sobota, 3 grudnia 2016

Półmetek VII kadencji Rady Miejskiej - podsumowanie radnego M.Koskiego

 O podsumowanie dwóch lat swojej pracy w przedborskiej Radzie Miejskiej, pokusił się radny VII kadencji M.Koski. Jego wpis zamieszony na Facebook przenosimy na stronę JP, w celu dotarcia z informacją do szerszej publiki.

czwartek, 1 grudnia 2016

"(...) i udusimy się we własnym gównie."

No...!!! Po 10 latach piastowania stołka radnego, radny Zawisza zauważył problem związany z oczyszczalnią ścieków! Brawa za spostrzegawczość! Radny na ostatnim posiedzeniu komisji w dniu 29.11 br. mowę miał bardzo soczystą.

Interpelacja radnego w tej Gminie racji bytu nie ma

W ostatnim czasie dwóch radnych Rady Miejskiej w Przedborzu, złożyło interpelacje dotyczące inwestycji i pozyskiwania środków na nie. Odpowiedzi ze strony burmistrza nie otrzymali...burmistrz stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak interpelacja radnego.

"(...) cała ta Orkiestra jest o kant dupy rozbić."

 Krzysztof Zawisza, przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu na posiedzeniu komisji łączonych Rady, stwierdził, że WOŚP należy wykreślić z gminnego budżetu, a sama WOŚP jest „o kant dupy rozbić”.

Relacja radnego Michała Koskiego z ostatniej sesji RM w Przedborzu

XXVII sesję Rady Miejskiej w Przedborzu, która odbyła się w dniu 24 listopada 2016 roku poprzedziły posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 10 listopada, komisji łączonych RM w dniu 21 listopada i Komisji Rewizyjnej w dniu 23 listopada br.