poniedziałek, 30 listopada 2015

XVI sesja Rady Miejskiej

 W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej przedborskiego ratusza odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. Na sesji obecni byli wszyscy radni, oraz kilkuosobowa grupa reprezentantów lokalnej społeczności.

niedziela, 29 listopada 2015

Wywiad z Wojciechem Mordakiem - prezesem przedborskiej OSP W połowie lata na nowo rozgorzał konflikt między przedborską jednostką OSP, a Burmistrzem Przedborza. Przedmiotem sporu są pomieszczenia na I piętrze remizy przy ul. Mostowej. Burmistrz postanowił, że chce w niej zrealizować rządowy program Senior - Wigor. Strażacy odpowiedzieli oporem i uznali, że pomieszczeń nie oddadzą. Jawny Przedbórz rozmawiał na ten temat z Wojciechem Mordakiem - Prezesem OSP w Przedborzu. 

Rada Miejska przegrała przed WSA

   Dnia 25 sierpnia br. Rada Miejska,  przyjęła Uchwałę Nr XII / 93 / 15 ( 8 radnych za, 5 wstrzymujących się ) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność Uchwały Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne działania Burmistrza Miasta Przedborza.

sobota, 28 listopada 2015

Startujemy!

  Nasza strona "Jawny Przedbórz" będzie medium służącym do popularyzacji korzystania z informacji publicznej, oraz sprawować będzie funkcję kontrolną wobec lokalnej władzy. Dlaczego informacja publiczna jest tak ważna ?