wtorek, 29 grudnia 2015

Gdzie SPZP ma BIP ???

 Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie podmioty, które prowadzą działalność z wykorzystaniem środków publicznych, lub powierzono im wykonywanie zadań publicznych zobowiązane są do udzielania informacji publicznej.

niedziela, 27 grudnia 2015

Biuletynowe manipulacje

  W grudniu br., tuż przed świętami, ukazał się kolejny numer Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz, wydawany z inicjatywy i pod czujnym nadzorem burmistrza. Zauważamy, że na skutek naszych słusznych uwag i skarg ( w ocenie burmistrza - bezzasadnych), pismo doczekało się wreszcie stopki redakcyjnej, która spełnia ustawowe wymogi.

środa, 23 grudnia 2015

Relacja z sesji RM z dn. 21 grudnia 2015r

"Nie ma zasięgu" - dosłownie rozdarł się włodarz naszego grodu, stojąc na progu sali konferencyjnej ratusza. Miało to miejsce, gdy po zakończonym posiedzeniu komisji łączonych i przerwie, miała się rozpocząć z półgodzinnym opóźnieniem sesja Rady Miejskiej w Przedborzu.


niedziela, 20 grudnia 2015

Czy Naczyński stracił instynkt samozachowawczy czy uważa się za bezkarnego ?

Latem 2015 roku do rąk mieszkańców miasta i gminy Przedbórz, trafiła ulotka dotycząca sprawy związanej z remizą, OSP i programem Senior - Wigor. Pismo sygnowane było przez burmistrza Przedborza - Miłosza Naczyńskiego.

Burmistrz złapany na kolejnym kłamstwie

  "Kłamstwo posiada wiele aspektów: niedopowiedzenie, półprawda, oczernianie....Ale zawsze jest bronią tchórzy." - Josemaria Escriva

piątek, 18 grudnia 2015

Komentarz do wystąpienia burmistrza Przedborza w TV NTL

 Nie możemy kolejnego występu burmistrza Przedborza na antenie NTL pozostawić bez komentarza. Trawestując polskie przysłowie: jak go widzą, tak nas piszą. Nas wszystkich, bo Miłosz Naczyński reprezentuje mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

poniedziałek, 14 grudnia 2015

sobota, 12 grudnia 2015

Pani Skarbnik mija się z prawdą

  W materiale filmowym "Obiektyw" wyemitowanym przez telewizję NTL Radomsko w dniu 11 grudnia br, który jest również dostępny pod adresem internetowym OBIEKTYW 11.12.2015 , pani Młynarczyk, Skarbnik Gminy Przedbórz, wypowiedziała się na temat procedury podpisywania umowy na realizację programu "Senior-Wigor".

środa, 9 grudnia 2015

U Wiesi na imieninach

  Dziś w godzinach przedpołudniowych, druhowie z przedborskiej OSP wraz z osobami wspierającymi, wypowiadali się dla lokalnej telewizji NTL w temacie, który od roku bulwersuje społeczeństwo naszej gminy. Główny sprawca zamieszania pod remizą nie miał odwagi się pokazać. Od poniedziałku przebywa na urlopie.

wtorek, 8 grudnia 2015

Egzekucja komornicza w remizie odwołana

 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 grudnia br. wydał postanowienie uchylające decyzję Sądu Rejonowego w Radomsku, dotyczącą zabezpieczenia na wniosek Gminy Przedbórz, pomieszczeń na pierwszym piętrze remizy na realizację programu Senior - Wigor.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Nagranie z posiedzenia Komisji łączonych RM w Przedborzu z dnia 07.12.2015

Nagrania z posiedzenia Komisji RM w Przedborzu z 02.12.2015 r

Nagranie z obrad XVI sesji RM w Przedborzu

Nagranie z posiedzenia Komisji łączonych RM w Przedborzu z 25.11.2015 r

Nagranie z posiedzenia Komisji z dnia 25.11.2015 r

czwartek, 3 grudnia 2015

„Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem!”

 Niech maksyma będąca tytułem tego wpisu, przyświeca Wam 9 grudnia, w walce o zachowanie całej remizy w rękach przedborskich strażaków!

Burmistrz uniewinniony, ale w stołówce pić alkoholu nie wolno

  W Sądzie Rejonowym w Radomsku ( VI Wydział Karny) odbyła się w dniu dzisiejszym druga, ostatnia  rozprawa w sprawie odwoławczej w związku grzywnami nałożonymi przez Sąd na obwinionych o spożywanie alkoholu w stołówce bursy przy ulicy Mostowej 37b w Przedborzu, na początku stycznia br.

środa, 2 grudnia 2015

Posiedzenie komisji łączonych RM w Przedborzu 02.12.2015

  W dniu dzisiejszym na posiedzeniu komisji łączonych radni przedborscy pochylili się nad budżetem. Pani skarbnik omawiała przyszłoroczne plany finansowe gminy. Nie obyło się bez tradycyjnych już  w tej gminie ekscesów.

wtorek, 1 grudnia 2015

Pytania do Radnych

Minął już rok od ostatnich wyborów samorządowych. W związku z tym do Radnych Rady Miejskiej w Przedborzu skierowaliśmy zestaw następujących pytań:

poniedziałek, 30 listopada 2015

XVI sesja Rady Miejskiej

 W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej przedborskiego ratusza odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. Na sesji obecni byli wszyscy radni, oraz kilkuosobowa grupa reprezentantów lokalnej społeczności.

niedziela, 29 listopada 2015

Wywiad z Wojciechem Mordakiem - prezesem przedborskiej OSP W połowie lata na nowo rozgorzał konflikt między przedborską jednostką OSP, a Burmistrzem Przedborza. Przedmiotem sporu są pomieszczenia na I piętrze remizy przy ul. Mostowej. Burmistrz postanowił, że chce w niej zrealizować rządowy program Senior - Wigor. Strażacy odpowiedzieli oporem i uznali, że pomieszczeń nie oddadzą. Jawny Przedbórz rozmawiał na ten temat z Wojciechem Mordakiem - Prezesem OSP w Przedborzu. 

Rada Miejska przegrała przed WSA

   Dnia 25 sierpnia br. Rada Miejska,  przyjęła Uchwałę Nr XII / 93 / 15 ( 8 radnych za, 5 wstrzymujących się ) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność Uchwały Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne działania Burmistrza Miasta Przedborza.

sobota, 28 listopada 2015

Startujemy!

  Nasza strona "Jawny Przedbórz" będzie medium służącym do popularyzacji korzystania z informacji publicznej, oraz sprawować będzie funkcję kontrolną wobec lokalnej władzy. Dlaczego informacja publiczna jest tak ważna ?