niedziela, 7 stycznia 2018

Wystąpienie pokontrolne NIK - ocena negatywna ochrony przyrody w Gminie Przedbórz

„Lokalne formy ochrony przyrody” – taki był zakres kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w ubiegłym roku w Gminie Przedbórz. Ocena wystawiona przez NIK w kontrolowanym zakresie: negatywna. Upubliczniam całość wystąpienia pokontrolnego.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz