sobota, 23 grudnia 2017

Skarga do WSA na RZGW

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nie udzielił informacji publicznej o jaką wnioskowałem. Chodzi o udostępnienie kopii zarządzenia wydanego przez RZGW w Warszawie, w związku z kontrolą przeprowadzoną przez tą instytucje w na działce przy ul. Turystycznej, należącej do Gminy Przedbórz.


RZGW zasłaniając się przepisami KPA, Ustawy prawo wodne, a na koniec wzywając do wypełnienia przesłanek wynikających z Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, odmówiło udzielenia informacji o którą wystąpiono na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

W związku z tym wniesiona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga na Dyrektora RZGW z siedzibą w Warszawie. 

Do postępowania jako strona przystąpiło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska,  popierając stanowisko skarżącego.

Skarga zostanie rozpatrzona na posiedzeniu niejawnym 9 stycznia 2018 roku przez WSA w Warszawie. Sygn. akt sprawy II SAB/Wa 418/17.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz