piątek, 21 kwietnia 2017

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu, na dzień 25 kwietnia br. zwołał sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Przedborzu. W porządku obrad zaplanowano wprowadzenie zmian do Budżetu Gminy, polegających na zatwierdzeniu wsparcia finansowego dla Powiatu Radomszczańskiego w związku z przebudową drogi powiatowej Przedbórz - Piskorzeniec. 

Drugi punkt dotyczy odpowiedzi do WSA na skargę Wojewody Łódzkiego dot. Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu dotyczącej odległości punktów sprzedaży alkoholu,od tzw miejsc chronionych. Jest to już druga skarga na tą Uchwałę do WSA, kierowana przez instytucje kontrolne.

Pierwszą Gmina przegrała i Rada musiała zwiększyć odległość. Wojewoda uznał jednak, że przyjęty metraż jest niewystarczający, stąd sprawa znów znajdzie finał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. 

Za te fanaberie, podyktowane uporem burmistrza i części radnych, Gmina musi płacić. Czyli traci pieniądze na niepotrzebne utarczki przed sądami. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz